Skontrolujte, či vaša firma nie je v úpadku

Pre potreby reštrukturalizačného konania poznáme úpadok v dvoch formách:

  • predĺženie - majetok nekryje záväzky spoločnosti, informáciu nájdeme v súvahe v riadku vlastné imanie (je záporné)
  • platobná neschopnosť - spoločnosť má viac ako dvovh veriteľov po lehote splatnosti viac ako 30 dní