Reštrukturalizácia firmy

Vážení návštevníci,
sme radi, že ste navštívili našu stránku, kde sa venujeme problematike reštrukturalizácií. Nájdete tu všetko o procese podmienkach a podkladoch, ktoré sú k úspešnej reštrukturalizácii nutné.

Snažili sme sa Vám priblížiť tento komplikovaný proces čo najzrozumiteľnejšie aj s využitím príkladov z praxe. Ide nám hlavne o pochopenie zmyslu a cieľa reštrukturalizácie = revitalizácie firmy. Jej zmyslom je dať druhú šancu firme, ktorá je v problematickom období svojej existencie.

Aktuálna situácia

Zvlášť v dnešnej dobe sa často stáva, že firma sa dostane niekedy aj nie svojou vinou do platobnej neschopnosti a tým aj do problémov. /nezaplatené faktúry od odberateľov, extrémne dlhé splatnosti, zníženie záujmu o výrobky a služby z titulu recesie ekonomiky/ Riešenie hľadá v prvej fáze každý sám a obnáša zväčša zníženie stavu zamestnancov, redukciu nákladov na materiál a služby a nezriedka kedy aj odpredaj nepotrebného, prebytočného majetku.

Ak sa vyčerpajú aj tieto možnosti dostane sa firma do ďalšej fázy, tu je obvyklá dotácia majiteľa, rôzne formy pôžičiek a iné formy financovania, ktoré časom extrémne odčerpávajú vytvorený zisk. Z praxe poznáme aj zakladanie vlastných nehnuteľností na bývanie na získanie peňazí pre firmu. Tu vzniká riziko nielen straty firmy, ale aj strechy nad hlavou, čo je už veľmi vážny dôvod na zamyslenie.

Čo je však podstatné je to, že firma aj naďalej neprodukuje takú pridanú hodnotu, aby pokryla svoje náklady a ešte vyprodukovala aj zisk. Poväčšine produkuje len ďalšie náklady, ktoré už nie je čím vykryť.

Prerušenie exekúcie, konkurzu a dražby

Najčastejšou požiadavkou firmy je odblokovanie účtov firmy zablokovaných exekútorom. Málokto však vie, že vstupom od reštrukturalizácie sa môže prerušiť konkurz spoločnosti a tým zabrániť rozpredaju majetku. Táto možnosť sa využíva hlavne pri veriteľmi iniciovaných konkurzoch. Obdobne prerušuje začatie reštrukturalizácie aj konanie dražby. Zákon chráni firmu odo dňa zverejnenia začatia reštrukturalizácie v obchodnom vestníku.

Riziká

Firma generujúca stratu zákonite smeruje k riziku vzniku exekúcií, dražieb majetku, realizácie záložných práv, konkurzu firmy, ale aj trestno - právnej zodpovednosti majiteľa za úpadok firmy. Ak už firma tieto príznaky vykazuje je potrebné sa rýchlo rozhodnúť, či je firma hodná záchrany. Príkladom je aj konkurz vyvolaný veriteľmi.

Reštrukturalizácia ako riešenie

Ak má pre majiteľa zmysel firmu zachrániť, / rodinná firma, jediný zdroj príjmu, previazanie záväzku firmy na osobný majetok, nové zákazky atď. / je potrebné spustiť proces ozdravenia firmy v čo najkratšom čase a nečakať na "zázrak". Jedným z krokov by mala pre väčšie firmy byť orientácia na maloobchod, aj napriek tomu, že sa v minulosti firma orientovala prevažne na veľkých klientov. Pravidlom je, že čím väčšia je hodnota zákazky, tým je aj väčšie riziko jej nezaplatenia zo strany odberateľa, čo môže byť pre väčšinu firiem likvidačné. Napriek tomu sa jednotliví malí klienti snažia svoje záväzky uhradiť v plnej miere a včas.

Reštrukturalizáciou problémy firmy nezmiznú, ale firma dostane šancu na ich vyriešenie. / komunikácia s bankou o predĺžení splatnosti úveru, uvoľnenie účtov zablokovaných exekútorom, prerušenie konkurzu v počiatočnej fáze, rokovanie s veriteľmi o odpustení časti dlhu / Tento proces vyžaduje plnú spoluprácu majiteľa firmy a jeho jasnú predstavu o cieli reštrukturalizácie.

Ak Vás tieto riadky oslovili podrobnejšie informácie o reštrukturalizácii nájdete na našej stránke.