Kontakty

 

+421 915 995 950

 

info@restrukturalizacie.com

  spravca@restrukturalizacie.com
právne otázky spojené s
reštrukturalizáciou

  administrativa@restruktralizacie.com
spracovanie prihlášok v 
reštrukturalizácii, prihlasovanie veriteľov

  ekonomika@restrukturalizacie.com
otázky týkajúce sa tvorby
reštrukturalizačného posudku a plánu
adresa:
Business Point, s.r.o., Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava