Diagnostika zdarma

Nástrojom na zistenie aktuálneho stavu spoločnosti sú vo veľa prípadoch účtovné výkazy. Ale je to aj dobrý zdroj dát na zistenie kam sa firma uberá? Je to ako keby ste riadili auto podľa obrazu cesty v spätnom zrkadle. Zo šťastím prejdete rovnú cestu, ale ak príde zákruta, tak ... áno sme mimo cesty.

Preto na získanie reálneho stavu spoločnosti potrebujeme aj informácie o záväzkoch ich splatnosti, zoznam úverov, majetku a samozrejme aj pohľadávok. Sú to aktuálne dáta, ktoré firma práve prežíva. Ich pomer, prípadne ich výška jasne hovoria o smerovaní firmy.

Na čo nesmieme zabudnúť je obchod, kontrakty, rozpracované zákazky a aj rokovania o nových zmluvách. Firma bez obchodu je ako dom bez nájomcov, generuje len stratu a začína sa rozpadať. Pri obchode je nutné hovoriť aj o pridanej hodnote ako o tvorbe cash flow.

Spomenutá na poslednom mieste, ale zjavne najdôležitejšia je osoba majiteľa, konateľa firmy, ktorý prezentuje vo firme jej stratégiu a smerovanie. Nie zriedka je to človek úspešný naučený vyriešiť problémy firmy podľa potreby. Je to ale objektívny pohľad? Každý sa predsa na svoje dieťa-firmu pozerá z tej lepšej stránky.

Z toho titulu na prezentáciu možností využívame nestranný nástroj reštrukturalizačnú diagnostiku, ktorá spája všetky tieto body do jedného celku a posudzuje aktuálny stav firmy na základe reálnych dát. Je potrebná k určeniu akým smerom sa firma môže vydať a čo je nutné pre jej ochranu spraviť. Naša spoločnosť Vám ju BEZPLATNE spracuje a podľa jej výsledku môžete zvážiť aj Vaše ďalšie kroky.