Chcem reštrukturalizáciu

Ak sa rozhodujete o reštrukturalizácii firmy určite venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

  • • Reštrukturalizačná diagnostika preukáže možnosť reštrukturalizovania firmy
  • • Firma generuje pridanú hodnotu a je živá, nemusí byť zisková
  • • Vedenie firmy chce firmu reštrukturalizovať

Každá firma potykajúca sa v tomto turbulentnom období s problematickou platobnou disciplínou svojich klientov, neúspešnou, nedokončenou, alebo nezaplatenou zákazkou, či už zo zníženým objemom obchodu si kladie otázku " Ako ďalej?"

Pri rozhodovaní o vstupe do reštrukturalizácie je dôležitým faktorom aktuálny stav firmy jej smerovanie a štruktúra záväzkov, pohľadávok a majetku. My klientom odporúčame najskôr prejsť reštrukturalizačnou diagnostikou a potvrdiť si možnosť a cieľ reštrukturalizácie.

Dnešná doba priniesla mnoho problémov s nedostatočným generovaním zdrojov na splácanie svojich záväzkov a neochote veriteľov, hraničiacou niekedy až s agresiou pri vymáhaní svojich pohľadávok na úkor fungovania firmy. Spúšťačom zániku firmy je kolobeh upozornení, vyhrážok, splátkových kalendárov končiaci exekúciami, prípadne dražbou majetku. Nikdy nekončiaca špirála platenia úrokov z úrokov, nových pôžičiek a opätovného "Ako ďalej?!

Je to ale správne riešenie? Na túto odpoveď si musí odpovedať podnikateľ sám, firma je nástrojom na zarábanie peňazí, ak dlhodobo nefunguje treba ju opraviť. Veď nie je cieľom firmy generovať stratu, ale zisk.

Je veľa spôsobov, ako sa s nepriaznivým stavom vyrovnať. Od jednoduchého prepustenia zamestnancov, predaja majetku, až po nové pôžičky a zmenu stratégie firmy. Ale, čo ak ani to nefunguje? Firma je živá, generuje peniaze, ale stále nie dosť na to aby sa odlepila od pádu na dno.

Existuje však aj riešenie dané zákonom, ktoré Vašu firmu a Vás ako osobu zodpovednú za jej stav ochráni pred nežiaducimi následkami úpadku, likvidácie a v určitých prípadoch aj konkurzu. Je ním reštrukturalizácia podľa zákona 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Na všetky otázky sme sa snažili odpovedať na našich stránkach, čo musíte urobiť sami je rozhodnúť sa, či sa Vám oplatí pre záchranu svojej firmy napísať, alebo zavolať.