Aké činnosti môže firma v reštrukturalizácií vykonávať

Obchod
 • • kupovať a predávať materiál a služby
 • • uzatvárať nové kontrakty
 • • poskytovať služby

Majetok
 • • predávať a kupovať majetok do firmy pod dohľadom správcu
 • • obstarávať majetok slúžiaci na rozvoj firmy
 • • predávať nepotrebný a prebytočný majetok

Platby
 • • exekútori majú povinnosť odblokovať bankové účty
 • • firma môže podľa potreby zakladať nové účty
 • • disponovať s finančnými prostriedkami pod dozorom stanoveného správcu
 • • disponovať s prichádzajúcimi platbami

Záväzky
 • • má zakázané platiť všetky záväzky spred vstupu do reštrukturalizácie
 • • povinnosť plniť všetky záväzky vzniknuté po vstupe do reštrukturalizácie

Pohľadávky
 • • vymáhanie pohľadávok firmy nie je reštrukturalizáciou dotknuté

Leasing
 • • predmet leasingu môže byť odobratý nakoľko nie je do úplného vyplatenia majetkom firmy, je nutné platiť leasingové splátky